• Strafrechtelijke verdediging van de “dader” of het slachtoffer voor de Politierechtbank, de Correctionele Rechtbank of het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders;
  • Bepaling van de aansprakelijkheid bij verkeersongevallen;
  • Overladingen:
    • strafprocedure voor de politierechtbank,
    • Administratieve procedure met hoorzitting voor de wegeninspecteur-controleur en vervolgens beroep bij de administrateur-generaal van het agentschap wegen en verkeer.