Geen enkele schade, geen enkel letsel is herstelbaar … onze deskundigheid leidt echter naar de best mogelijke vergoeding op maat van elk individueel schadegeval.

  • Bijstand van A tot Z bij elk ongeval, elk verkeersongeval, elk schadegeval ongeacht de omvang van de schade;
  • Behartiging van de belangen van het slachtoffer;
  • Schadebegroting: opstellen van de schadevergoeding na (minnelijke of gerechtelijke) medische expertise bij een verkeersongeval, arbeidsongeval, ziekte, invaliditeit;
  • Strafrechtelijke verdediging van de “dader” of het slachtoffer voor de Politierechtbank, de Correctionele Rechtbank of het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders;