Succes begint met duidelijke afspraken, ook tussen feitelijke samenwonenden, feitelijke gezinnen, wettelijke samenwonenden en echtgenoten:

Bijstand bij het opstellen van een overeenkomst/akte, bij het onderhandelen en bij het voeren van een procedure inzake:

  • Het huwelijk en de huwelijkscontracten;
  • De aanpassing van het huwelijkscontract in functie van de evolutie binnen het gezin, de carrière der partners, de successieregeling;
  • Wettelijke samenwoning;
  • De beëindiging van het huwelijk of de samenwoning gevolgd door de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap/de onverdeeldheid na echtscheiding.