Zekerheid betekent niet enkel een goede verzekering maar des te meer een goede juridische bijstand van de verzekerde.

Elk schadegeval verdient een deskundige opvolging door uw advocaat!

Behartiging van de belangen van de verzekerde t.a.v. de verzekeraar m.b.t. elk ander schadegeval zoals…. burgerlijke aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, brand, gewaarborgd inkomen, groepsverzekering, bouwschade,  enz.