• koop & verkoop:
  • Bijstand bij het onderhandelen en het opstellen van koop- en verkoopovereenkomsten (al of niet met opschortende of ontbindende voorwaarden);
  • Bijstand bij procedures inzake koop/verkoop: ontbinding wegens niet-betaling, bedrog, verborgen gebreken, dwaling, benadeling;
 •  appartementsmedeëigendom:
  • Bijstand bij het onderhandelen en bij geschillen met syndicus, vereniging van medeëigenaars, medeëigenaars onderling, aannemer, bouwpromotor enz.
 • medeëigendom/onverdeeldheid:
  • Bijstand inzake alle geschillen tussen meerdere eigenaars inzake verdeling, beëindiging der onverdeeldheid, openbare verkoop, opsplitsing, verkaveling, uitvoering van werken, aanpassing reglement van medeëigendom enz.
 • makelaarsovereenkomst:
  • Bijstand van de makelaar dan wel van de verkoper bij geschillen inzake exclusieve verkoop/koop/optie, geschillen met het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (o.m. inzake deontologie van de makelaar);
 • huur, verhuur:
  • Bijstand bij het onderhandelen en het opstellen van huurovereenkomsten van gemeen recht, woning- en handelshuur (al of niet met recht/optie van aankoop);
  • Bijstand bij alle geschillen inzake huurovereenkomsten (gemeen recht, woninghuur, handelshuur), invordering huurgelden, uitzettingsprocedure, driejaarlijkse huurprijsherziening, huurprijsindexering, onbewoonbaarverklaring huurwoning, handelshuurhernieuwing enz.
 • Burenhinder – abnormale burenhinder – mandeligheid – gemene muur:
  • Bijstand bij alle geschillen met uw gebuur inzake o.m. overhangende takken, afkoop gemene muur, afpaling tussen eigendommen, gebruik private afsluiting enz.
 • pacht landbouwgronden:
  • Bijstand bij alle geschillen inzake pachtovereenkomsten;