Bijstand bij het opstellen van een overeenkomst/akte en bij het onderhandelen inzake:

  • Successieplanning binnen het gezin, de familie;
  • Successieplanning tussen feitelijke en wettelijke samenwonenden;
  • Successieplanning tussen echtgenoten;
  • Successieplanning door o.m. een successieverzekering, schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, handgift…

Bijstand bij het opstellen van een overeenkomst/akte, bij het onderhandelen en bij het voeren van een procedure inzake:

  • Vereffening-verdeling van een nalatenschap: behartiging van de belangen der erfgenamen van A tot Z;
  • Verzegeling der goederen van de nalatenschap;
  • Inbezitstelling van het legaat;
  • Geldigheid van testament;
  • Boedelbeschrijving met eedaflegging;