• Bijstand bij geschillen inzake werkloosheid, ziekte, invaliditeit, pensioenen
  • Bijstand bij geschillen met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), mutualiteiten enz.
  • Bijstand bij controle door sociale inspectiediensten (administratieve boete, burgerlijke sanctie bijdrageopslag…):
    • Dergelijke bijstand bij een controle is essentieel zodat de rechten van de werkgever/werknemer gerespecteerd worden.
    • De bijstand van een advocaat bij het verhoor door de sociale inspectie is essentieel gezien elke concrete situatie een oplossing/sanctie op maat verdient. Er bestaan meerdere verzachtende omstandigheden evenals een heel arsenaal aan mogelijkheden zodat ook inzake arbeidsrecht een realistische en bij voorkeur billijke sanctie mogelijk moet zijn.
  • Bijstand bij arbeidsongevallen: overleg met de sociale inspectie, opvolgen dossier interne/externe preventiedienst, begeleiding bij expertise, bepleiten van het dossier voor de Correctionele Rechtbank, begeleiding bij betwistingen met verzekeraar, begeleiding bij betwisting inzake periodes en graad van arbeidsongeschiktheid
  • Bijstand bij geschillen inzake Dimona-aangifte, seizoensarbeid, plukkaarten, …