• Bijstand bij het opstellen van overeenkomsten.
  • Het voeren van onderhandelingen voorafgaand aan een overeenkomst dan wel ter oplossing van een geschil.
  • Bijstand bij procedures inzake handelsgeschillen: invordering facturen, het bekomen van een schadevergoeding wegens beëindiging der overeenkomsten, alle geschillen tussen handelaars en tussen handelaars en particulieren.