Mr. Piet Janssen behaalde zijn licentiaat in de rechten met onderscheiding in 1993. Hij specialiseerde zich vervolgens in het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht en behaalde in 1994 het diploma van bijzonder licentiaat in het sociaal recht met onderscheiding. Hierdoor is hij bijzonder op de hoogte van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

  • Aanwerving: opstellen, nazicht van overeenkomsten (arbeidsovereenkomsten, handelsvertegenwoordigers, uitzendarbeid, studentenarbeid, huisarbeid, telewerk, betaalde sportbeoefenaars), arbeidsreglementen, werkroosters, nieuwe arbeidsregelingen, studentenarbeid.
  • Begeleiding van buitenlandse bedrijven bij detachering, terbeschikkingstelling van werknemers.
  • Tewerkstelling: opstellen en aanpassen van overeenkomsten, advies en begeleiding inzake de wet welzijn op het werk.
  • Ontslag: begeleiding bij einde overeenkomst in onderling overleg, met opzegtermijn of opzegvergoeding, collectieve conflicten, begeleiding bij ontslag om dringende reden, motiveringsplicht ontslag, outplacement, beschermde werknemers, sociale verkiezingen, begeleiding en aangifte bij het Fonds voor sluiting van ondernemingen.