Bijstand bij het opstellen van een overeenkomst/akte, bij het onderhandelen en bij het voeren van een procedure inzake:

  • Adoptie, afstamming, erkenning en betwisting van vaderschap, naamswijziging;
  • Overeenkomst van wettelijke samenwoning;
  • Echtscheiding al of niet door familiale bemiddeling;
  • Persoonlijk onderhoudsgeld, uitkering na echtscheiding, kapitalisatie van onderhoudsgeld/uitkering na echtscheiding;
  • Onderhoudsgeld voor de kinderen;
  • Recht op persoonlijk contact, verblijfsregeling en co-ouderschap inzake de kinderen;
  • Wijziging onderhoudsgeld na echtscheiding;
  • Invordering achterstallig onderhoudsgeld;

Aanstelling als voorlopig bewindvoerder of voogd ad hoc m.b.t.  personen met een beperking, minderjarigen enz.