Bijstand bij het opstellen van een overeenkomst, het onderhandelen en het voeren van een procedure inzake:

  • Aannemingsovereenkomst:
    • Geschillen met de aannemer/promotor/architect of bouwheer inzake niet-correcte uitvoering der werken, laattijdige uitvoering der werken, gebreken aan het gebouw, inzake voorlopige en definitieve oplevering van het gebouw, aansprakelijkheid van aannemer/architect enz.
  • Leningsovereenkomst – borgtocht – kosteloze borg – zakelijke borg – hypothecaire lening:
    • Geschillen met de lener, uitlener, de borg/garant inzake terugbetaling, borgstelling, uitwinning van de lener/borg/garant.
  • Lastgeving:
    • Geschillen inzake de verbintenissen van de lasthebber/lastgever.