SPECIALISATIES

Personen- en familierecht

Bijstand bij het opstellen van een overeenkomst/akte, bij het onderhandelen, bij het voeren van een procedure …

Arbeidsrecht

Piet Janssen is bijzonder op de hoogte van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Lees verder in detail op welke domeinen.

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Zekerheid betekent niet enkel een goede verzekering maar des te meer een goede juridische bijstand van de verzekerde.

Contracten

Bijstand bij het opstellen van een overeenkomst, het onderhandelen, het voeren van een procedure…

Sociale zekerheidsrecht

Bijstand bij geschillen inzake werkloosheid, ziekte, invaliditeit, pensioenen …

Lichamelijke schade – Stoffelijke schade – Verkeersongevallen

Geen enkele schade, geen enkel letsel is herstelbaar … onze deskundigheid leidt echter naar de best mogelijke vergoeding op maat van elk individueel schadegeval.

Wegverkeer

Strafrechtelijke verdediging van de “dader” of het slachtoffer voor de Politierechtbank, de Correctionele Rechtbank of het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders;

Onroerend goed

Bijstand bij het onderhandelen en het opstellen van koop- en verkoopovereenkomsten (al of niet met opschortende of ontbindende voorwaarden) …

Personen- en familierecht

Bijstand bij het opstellen van een overeenkomst/akte, bij het onderhandelen. Aanstelling als voorlopig bewindvoerder of voogd.

Familiaal vermogensrecht

Succes begint met duidelijke afspraken, ook tussen feitelijke samenwonenden, feitelijke gezinnen, wettelijke samenwonenden en echtgenoten.

Erfrecht

Successieplanning binnen het gezin, de familien, tussen feitelijke en wettelijke samenwonenden of tussen echtgenoten.

Handelsrecht

Het voeren van onderhandelingen voorafgaand aan een overeenkomst dan wel ter oplossing van een geschil.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.