Bij aanvang van het dossier wordt de cliënt voorafgaandelijk ingelicht over het ereloon en de kosten waaromtrent een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld.

Tijdens de behandeling van het dossier wordt de cliënt zeer geregeld op de hoogte gehouden van de verrichte prestaties.